دقیقه – دقیق اسلامی کشورها وزارت امور خارجه

دقیقه – دقیق: اسلامی کشورها وزارت امور خارجه اخبار سیاسی و اجتماعی

نمی توانم درک کنم قوه قضاییه با این همه پرونده هایی که دارد آیا به عنوان خبر رسانها ورود کرده؟

حمیده زرآبادی، عضو کمیته ارتباطات مجلس در باره ورود قوه قضاییه به فیلترینگ خبر رسان تلگرام به روزنامه اعتماد گفت:نمی توانم درک کنم که آیا قوه قضاییه به ..

ادامه مطلب

زیباکلام هنوز بازنشسته نشده/ اسم زیباکلام در لیست واجدین شرایط بازنشستگی وجود دارد ، وزیر علوم

وزیر علوم گفت: نکته‌ دیگر این است که به تمام دانشگاه‌ها بخشنامه شده است است که همه استاد تمام‌های خود را بعد از بازنشستگی در دانشگاه حفظ کرده و اتاق ..

ادامه مطلب