دقیقه – دقیق اسلامی کشورها وزارت امور خارجه

دقیقه – دقیق: اسلامی کشورها وزارت امور خارجه اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه زیباکلام هنوز بازنشسته نشده/ اسم زیباکلام در لیست واجدین شرایط بازنشستگی وجود دارد ، وزیر علوم

وزیر علوم گفت: نکته‌ دیگر این است که به تمام دانشگاه‌ها بخشنامه شده است است که همه استاد تمام‌های خود را بعد از بازنشستگی در دانشگاه حفظ کرده و اتاق کار آنها را

زیباکلام هنوز بازنشسته نشده/ اسم زیباکلام در لیست واجدین شرایط بازنشستگی وجود دارد ، وزیر علوم

وزیر علوم: زیباکلام هنوز بازنشسته نشده/ اسم زیباکلام در لیست واجدین شرایط بازنشستگی وجود دارد

عبارات مهم : دانشگاه

وزیر علوم گفت: توصیه دیگر این است که به تمام دانشگاه ها بخشنامه شده است است که همه استاد تمام های خود را بعد از بازنشستگی در دانشگاه حفظ کرده و اتاق کار آنها را در اختیارشان قرار دهند تا حضور این افراد با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی همراه باشد.

وزیر علوم با اشاره به اینکه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، شرایط جذب یا بازنشسته شدن اساتید را اعلام کرده هست، گفت: دانشگاه ها طبق بخشنامه ای که به آنها ابلاغ شده است موظفند استاد تمام ها را حفظ کنند.

منصور غلامی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در گفت وگو با ایسنا، راجع به علت بازنشسته شدن دکتر صادق زیباکلام از دانشگاه تهران، اظهار کرد: من این عنوان را از دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران سئوال کردم و آنها گفتند زیباکلام هنوز بازنشسته نشده است بلکه لیستی از افراد واجد شرایط جهت بازنشسته شدن تهیه شده است است که اسم وی هم در آن لیست آمده است.

زیباکلام هنوز بازنشسته نشده/ اسم زیباکلام در لیست واجدین شرایط بازنشستگی وجود دارد ، وزیر علوم

وی در پاسخ به این پرسش که زیباکلام علت بازنشسته شدنش را مطرح کردن نظر هایش راجع به علوم انسانی اسلامی مطرح کرده هست، آیا این ادعا صحت دارد؟ بیان کرد: آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی که قانون بوده و مورد نیاز الاجراست، شرایط را مشخص کرده هست. در این آیین نامه شرایط اساتید نمونه هم مطرح شده است است و بیان شده است که این افراد می توانند بیش از آنچه قانون گفته در دانشگاه تدریس کنند. البته این بدان معنا نیست که هیات علمی تا هر زمانی که خودش بخواهد یا دانشگاه بخواهد می تواند ادامه کار بدهد.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: توصیه دیگر این است که به تمام دانشگاه ها بخشنامه شده است است که همه استاد تمام های خود را بعد از بازنشستگی در دانشگاه حفظ کرده و اتاق کار آنها را در اختیارشان قرار دهند تا حضور این افراد با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی همراه باشد.

وزیر علوم گفت: نکته‌ دیگر این است که به تمام دانشگاه‌ها بخشنامه شده است است که همه استاد تمام‌های خود را بعد از بازنشستگی در دانشگاه حفظ کرده و اتاق کار آنها را

غلامی در آخر گفت: همچنین استاد تمام ها بعد از بازنشسته شدن از دانشگاه خارج نمی شوند فقط محل پرداخت حقوق آنها عوض می شود.

واژه های کلیدی: دانشگاه | بازنشسته | بازنشستگی | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs