دقیقه – دقیق اسلامی کشورها وزارت امور خارجه

دقیقه – دقیق: اسلامی کشورها وزارت امور خارجه اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی چرا آنها که سهمشان در اقتصاد بیش از دولت هست، مسئولیت نمی پذیرند؟ / روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات در مقاله ای نوشت:درباره چرایی میل به مهاجرت بخش قابل توجهی از ایرانیان، مقالات متعددی چاپ شده است و اظهار نظرهای متفاوتی نیز بیان شده است است.

چرا آنها که سهمشان در اقتصاد بیش از دولت هست، مسئولیت نمی پذیرند؟ / روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات:چرا آنها که سهمشان در اقتصاد بیش از دولت هست، مسئولیت نمی پذیرند؟

عبارات مهم : زندگی

روزنامه اطلاعات در مقاله ای نوشت:درباره چرایی میل به مهاجرت بخش قابل توجهی از ایرانیان، مقالات متعددی چاپ شده است و اظهار نظرهای متفاوتی نیز بیان شده است است.

چرا آنها که سهمشان در اقتصاد بیش از دولت هست، مسئولیت نمی پذیرند؟ / روزنامه اطلاعات

در همین هفته های اخیر خبرهایی شنیده ایم از تقاضای مهاجرت بیش از یک و نیم میلیون نفر جهت اقامت در کانادا و استرالیا همین طور خبرهایی شنیده ایم از خروج سرمایه ۳۴ میلیارد دلاری از کشور.

گذشته از درستی یا نادرستی بسیاری از آمارهایی که به مهاجرت نخبگان یا میل به مهاجرت گسترده جوانان اشاره دارد، آنچه که بدون اشاره یا نیاز به استناد به آمار هم عیان است و شاهد مثال نمی خواهد، زیاد کردن میل به مهاجرت نزد بسیاری از جوانان است که از جمله آنها بسیاری از نخبگان را هم مشمول بر می شود. ولی علت آن چیست؟

روزنامه اطلاعات در مقاله ای نوشت:درباره چرایی میل به مهاجرت بخش قابل توجهی از ایرانیان، مقالات متعددی چاپ شده است و اظهار نظرهای متفاوتی نیز بیان شده است است.

بی تردید اوضاع ایرانیان و سطح زندگی و معیشت آنان نه مصیبت بار است و نه فاجعه، نه کسی از گرسنگی می میرد و نه شاخص های رفاه و برخورداری از مواهب مادی زندگی پایین هست. مصرف و نوع مصرف در کشور هم نشان می دهد که از بسیاری از کشورها نه فقط مطلوبتر بلکه از میانگین جهانی هم بالاتر هست؛ از جمله امید به زندگی زیاد کردن چشمگیری داشته و برخورداری از امکاناتی نظیر بهداشت، درمان، تحصیلات مقدماتی و دانشگاهی، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، میانگین فضای مسکونی و امکانات زندگی در سطح مطلوبی است و از بسیاری از مردم دنیا بهتر نباشد، کمتر نیست.

ولی مهمترین توصیه ای که باید بدان اشاره کرد، نگرانی نسبت به آینده و بی قراری اجتماعی است که شاید یکی از مهمترین دلایل آن را باید در نادیده انگاشتن مطالبات مهم مردم و فاصله دغدغه های توده مردم با دغدغه های مسئولان و دولتمردان و همچنین ابهام و نگرانی نسبت به حل پرسشها با وضع موجود به وسیله مسئولان در آینده دانست و توصیه دیگر مسئولیت ناپذیری و معلوم نبودن علت عدم برطرف پرسشها موجود هست. نگرانی نسبت به آینده هم معلول نبود اراده کافی جهت حل ریشه ای پرسشها اساسی کشور و گرفتار کردن جامعه با التهابات و نوسانات گوناگون اجتماعی و اقتصادی است که مسئول پیدایی آن مشخص نیست.

به عنوان مثال هرگاه راجع به پرسشها اقتصادی و علت ایجاد آن صحبت می شود، می گویند فقط۳۰درصد اقتصاد کشور در دست دولت هست، لذا دولت نمی تواند پاسخگوی پرسشها اقتصادی جامعه باشد و ۷۰درصد اختیار دست دیگران هست. دیگران مورد اشاره هم دولت را متهم به فرافکنی می کنند و آن را بهانه می خوانند و در این میان کسی، فردی، جریانی، جناحی و… حاضر نیست مسئولیت وضع موجود را به عهده بگیرد. در حالی که حتی اگر این حرف درست باشد که اختیار دولت محدود است که در مواردی چنین هست، همه آنها که بخش دیگر اختیار را در دست دارند، باید مسئولیت خویش را بپذیرند و پاسخگو باشند.

چرا آنها که سهمشان در اقتصاد بیش از دولت هست، مسئولیت نمی پذیرند؟ / روزنامه اطلاعات

مشکل همین است که مسئول وضع موجود مشخص نیست و همین موجب نومیدی نسبت به آینده هم می شود که سپس با این وضع هیچگاه چیزی حل نمی شود.

نکته دیگر بیقراری اجتماعی هست. جامعه نیازمند آرامش، ثبات نشاط و سلامت روانی هست. در کشور ولی متاسفانه انگار همه و از جمله رسانه ها به خاص رسانه ملی در ایجاد و انتقال مسئله و مسأله و تولید خبرهای دلواپس کننده و تیره و تار نشان دادن آینده مسابقه گذارده اند! حتی مقامات و مسئولان کشور هم گاه در مقام اپوزیسیون ظاهر می شوند و از بحران های بزرگ صحبت می کنند. مثلاً از بحران آب صحبت می کنیم که درست هم است و بسیار هم مسأله مهمی است ـ ولی کاری برایش نمی کنیم. از کمبود بودجه صحبت می کنیم ولی قدمی جهت کم کردن هزینه ها برنمی داریم. از تورم گلایه می کنیم و از بیکاری ولی شروع اصلاحات ساختاری در اقتصاد را کلید نمی زنیم. از ترافیک، محیط زیست، تولید ملی و… سخن می گوییم و از وجود بحران فریاد برمی آوریم، ولی فقط همین کار را می کنیم، ولی راهکاری برایش جستجو نمی کنیم و انگار منتظریم تا از کره دیگری عده دیگری بیایند و این پرسشها را حل کنند!

روزنامه اطلاعات در مقاله ای نوشت:درباره چرایی میل به مهاجرت بخش قابل توجهی از ایرانیان، مقالات متعددی چاپ شده است و اظهار نظرهای متفاوتی نیز بیان شده است است.

جامعه ای که فقط خبرهای بد و دلواپس کننده می شنود و حتی گاه از زبان مسئولان و نخبگان و از رسانه ها هم، در میان خبرهای بد و دلواپس کننده محاصره می شود و در عین حال اراده و راهکاری را از زبان متولیان و مسئولان جهت حل این بحران ها در نمی یابد، به نحوه آشکاری بیقرار و ناآرام و از آن بدتر ناامید می شود. جهت این معضل باید فکری کرد. جامعه ای که امیدش را از دست بدهد، به شدت آسیب پذیر است.

چرا آنها که سهمشان در اقتصاد بیش از دولت هست، مسئولیت نمی پذیرند؟ / روزنامه اطلاعات

واژه های کلیدی: زندگی | مهاجرت | مسئولان | مسئولان کشور | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs